NIE zväzku s okupáciou!

Toto leto Izrael vykonal masaker Palestínčanov v pásme Gazy. Viac ako 2 000 ľudí bolo zabitých pri cielených útokoch na civilné obyvateľstvo a infraštruktúru.

Viac ako 300 odborových, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív z celej Európy vyzvalo EÚ, aby prestala podporovať zločiny štátu Izrael, napríklad prerušením platnosti Asociačnej dohody s Izraelom.

Asociačná dohoda medzi EÚ a Izraelom je hlavným rámcom pre veľmi blízke vzťahy medzi EÚ a Izraelom. Garantuje Izraelu prednostný prístup na európske trhy, oprávňuje izraelské ministerstvá a zbrojárske spoločnosti získavať dotácie od EÚ a poskytuje Izraelu politickú podporu, potrebnú na pretrvávajúce páchanie zločinov.

Kým EÚ umožňuje, aby Asociačná dohoda zostávala v platnosti napriek vojnovým zločinom Izraela, neprestáva tým Izraelu vysielať jasný signál, že masakre palestínskych obyvateľov sú tolerované.

Ďalšie informácie o Asociačnej dohode medzi EÚ a Izraelom nájdete tu.

Take action now!

Select your country to get started.

freepalestine.eu is a campaign site from the European Coordination of Committees and Associations for Palestine. Photo CC BY NC SA 2 Michael Loadenthal