Zadnych ukladow z okupacja!

Latem tego roku, Izrael dokonal masakry na ludności palestyńskiej w Gazie. Po tym jak Izrael celowo obrał za cel ludność cywilną oraz cywilną infrastrukturę w jej wyniku zginęło ponad 2 tys. osób.

Ponad 300 związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy wezwało Unie Europejska do zakończenia poparcia dla zbrodni popełnianych przez państwo Izrael, w tym poprzez zawieszenie Umowy Stowarzyszeniowej z Izraelem.

Umowa Stowarzyszeniowa UE-Izrael stanowi główny obszar roboczy dla bardzo bliskich stosunków pomiędzy UE a Izraelem. Przyznaje ona Izraelowi preferencyjny dostępu do rynków europejskich, umożliwiając izraelskim ministerstwom oraz koncernom zbrojeniowym otrzymywanie funduszy z UE, dostarczając Izraelowi potrzebnego mu politycznego wsparcia do popełniania zbrodni.

Pozwalając na niezmienne obowiązywanie tej umowy, pomimo popełnianych przez Izrael zbrodni wojennych, UE wysyła jasny komunikat państwu Izrael, że przeprowadzone przez to państwo masakry na ludności palestyńskiej będą tolerowane.

Więcej informacji na temat umowy o stowarzyszeniu UE-Izrael można znaleźć tutaj

Zadzialaj teraz!

Wybierz swoj kraj aby zaczac

freepalestine.eu is a campaign site from the European Coordination of Committees and Associations for Palestine. Photo CC BY NC SA 2 Michael Loadenthal